Feb 17, 2010

Month of February

February 21st:
Sabha: Hamsavinodhini
Venue: West Mambalam
Violin: MA Sundaresan
Mridangam: Trichur R Mohan
Ghatam: Venkat

February 27th:
Shastreeya Sangeetha Sabha, Karkala (53kms from Manglore)
Violin: Edapally Ajith Kumar
Mridangam: Trichur R Mohan
Ghatam: Venkat

Febraury 28th:
Concert at Kasargod
Venue: Sree Purandaradasa Sangeetha Kala Mandiram
(Exclusively Thyagaraja Swami, Shri Purandara Dasar and Shri Muthiah Bhagavathar compositions)
Violin: Edapally Ajith Kumar
Mridangam: Trichur R Mohan
Ghatam: Venkat